Volker Eysings

Volker Eysings ontwerper Vintage Interstuhl

“Orde is de bron van schoonheid. Schoonheid is gebaseerd op nut. Nut leidt tot waardering, want hoe nuttiger een ontwerp is, hoe meer een gebruiker zal accepteren.” Volker Eysings ontwerpen van de VINTAGE Interstuhl conferentie- en bezoekersstoelen zijn gebaseerd op deze principes. “De basis van een stoel is dat element waar alle andere elementen in samenkomen. In dit geval is dat de zitting. De logische constructie maakt het mogelijk om verschillende zittingen en hoogtes te combineren, als in een modulair opgebouwd systeem.”